L’ Aventure Musicale is een actieve vereniging met drie orkesten en een muziekopleiding. In 2012 gestart met een projectorkest en na tien jaar zijn we een avontuurlijke muziekvereniging geworden met zo’n honderd muzikanten. Ons bestuur bestaat op dit moment uit vier actieve bestuursleden. Dat is niet voldoende om onze vereniging actief te houden en toekomstbestendig te maken. Daarom zoeken we nieuwe bestuursleden. We zoeken een voorzitter en een penningmeester.

Ondersteuning muziekopleiding

  • Ondersteunen muziekdocenten bij muziekproeverij op scholen.
  • Ondersteunen muziekdocenten bij blazersklassen.
  • Opstellen bruikleenovereenkomsten.
  • Ouders informeren over lestijden en -dagen, locatie, kosten lessen, bruikleen instrumenten, afwezigheid muziekdocenten, vorderingen van leerlingen, optredens etc.
  • Nagaan wanneer scholen vakantie hebben en beschikbaarheid lesruimtes nagaan.
  • Inplannen blazersklassen en muzieklessen met de muziekdocenten.

Meer informatie is op te vragen via opleiding.aventuremusicale@gmail.com of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Leden sponsorcommissie

Om de muziekvereniging meer financieel draagvlak te geven en meer toekomstbestendig is uitbreiding van de sponsorcommissie nodig. De taken van de sponsorcommissie zijn:

  • Het werven van nieuwe sponsors en het beheren van bestaande sponsorrelaties.
  • Het opstellen van contracten, factureren, het verzorgen van de sponsoruitingen en voeren van de debiteurenadministratie
  • Het onderhouden van contact met de sponsors en informeren over de muzikale activiteiten.

Interesse in een vacature?
Neem dan contact door ons te mailen of gebruik te maken van onderstaand formulier.

Vacature