Muziekvereniging L’ Aventure Musicale bestaat uit een projectorkest, twee opleidingsorkesten en een muziekopleiding. Het ledenbestand van de drie orkesten samen is ongeveer 100 muzikanten en de muziekopleiding heeft 50 leerlingen. Gezien de grote uitdagingen waarmee wij als projectorkest te maken hebben, zoeken wij uitbreiding van ons bestuur.

Voorzitter (m/v)

Onze voorzitter bij voorkeur aan het volgende profiel:

 

– De voorzitter vormt het boegbeeld van onze muziekvereniging en is communicatief vaardig, representatief, integer en weet te overtuigen. Hij (ver)bindt en bouwt, is goed op de hoogte van externe ontwikkelingen. Hij beschikt, bij voorkeur,  over een netwerk dat hij weet in te zetten ten behoeve van onze vereniging.
– De voorzitter, overziet het geheel, is pro actief en heeft visie. Hij stuurt mensgericht aan, is empathisch en een teamplayer. Hij beschik daarnaast over voldoende zelfreflectie en analytisch vermogen. Mede voor de leden van het bestuur is hij een inspirator en sparringpartner. Hij is kostenbewust, en bewaakt de voortgang van de beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan. Hij weet effectief en efficiënt te vergaderen is besluitvaardig en weegt daarbij ieders inbreng op zijn waarde.

De voorzitter heeft een binding met de regio. Leeftijd speelt geen rol, geslacht evenmin. Uiteraard houdt de voorzitter van muziek. Kennis en kunde op het muzikale vlak zijn een pré maar niet noodzakelijk. Hij beschikt over voldoende tijd.
De functie is onbezoldigd.

Meer informatie is op te vragen via aventuremusicale@gmail.com of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

– De voorzitter vormt het boegbeeld van onze muziekvereniging en is communicatief vaardig, representatief, integer en weet te overtuigen. Hij (ver)bindt en bouwt, is goed op de hoogte van externe ontwikkelingen. Hij beschikt, bij voorkeur,  over een netwerk dat hij weet in te zetten ten behoeve van onze vereniging.
– De voorzitter, overziet het geheel, is pro actief en heeft visie. Hij stuurt mensgericht aan, is empathisch en een teamplayer. Hij beschik daarnaast over voldoende zelfreflectie en analytisch vermogen. Mede voor de leden van het bestuur is hij een inspirator en sparringpartner. Hij is kostenbewust, en bewaakt de voortgang van de beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan. Hij weet effectief en efficiënt te vergaderen is besluitvaardig en weegt daarbij ieders inbreng op zijn waarde.

De voorzitter heeft een binding met de regio. Leeftijd speelt geen rol, geslacht evenmin. Uiteraard houdt de voorzitter van muziek. Kennis en kunde op het muzikale vlak zijn een pré maar niet noodzakelijk. Hij beschikt over voldoende tijd.
De functie is onbezoldigd.

 

Meer informatie is op te vragen via aventuremusicale@gmail.com of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Secretaris (m/v)

Onze secretaris voldoet bij voorkeur aan het volgende profiel:

– Allereerst is het natuurlijk van belang dat de secretaris binding voelt met de organisatie. Daarnaast zijn er bepaalde eigenschappen en vaardigheden die bij de functie van secretaris goed van pas komen. Als u plezier heeft in ‘pen en papier’, redelijk ordelijk bent en als u het leuk vindt om als spin in een informatieweb te fungeren is een secretarisfunctie is voor u.
– De secretaris is bij uitstek de persoon die de vereniging van interne en externe informatie voorziet.

– Allereerst is het natuurlijk van belang dat de secretaris binding voelt met de organisatie. Daarnaast zijn er bepaalde eigenschappen en vaardigheden die bij de functie van secretaris goed van pas komen. Als u plezier heeft in ‘pen en papier’, redelijk ordelijk bent en als u het leuk vindt om als spin in een informatieweb te fungeren is een secretarisfunctie is voor u.
– De secretaris is bij uitstek de persoon die de vereniging van interne en externe informatie voorziet.

De taken van de secretaris zijn:

– Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter, de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post.
– Het in de gaten houden van de bestuurlijke regels.
– Het notuleren van bestuursvergaderingen en ledenvergadering.

– Jaarlijkse opgaaf van leden aan de KNMO en opgaaf concertprogramma’s orkesten aan Buma Stemra.

– Het opzetten en bijhouden van het archief.

– Het bijhouden van de ledenadministratie.

– Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter, de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post.
– Het in de gaten houden van de bestuurlijke regels.
– Het notuleren van bestuursvergaderingen en ledenvergadering.

– Jaarlijkse opgaaf van leden aan de KNMO en opgaaf concertprogramma’s orkesten aan Buma Stemra.

– Het opzetten en bijhouden van het archief.

– Het bijhouden van de ledenadministratie.

Ondersteuning muziekopleiding

Voor de werving van nieuwe muziekleerlingen vinden er regelmatige diverse projecten op o.a. basisscholen plaats. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig voor de volgende taken:

– Ondersteunen muziekdocenten bij muziekproeverij op scholen.
– Ondersteunen muziekdocenten bij blazersklassen.
– Opstellen bruikleenovereenkomsten.
– Ouders informeren over lestijden en -dagen, locatie, kosten lessen, bruikleen instrumenten, afwezigheid muziekdocenten, vorderingen van leerlingen, optredens etc.
– Nagaan wanneer scholen vakantie hebben en beschikbaarheid lesruimtes nagaan.
– Inplannen blazersklassen en muzieklessen met de muziekdocenten.


Meer informatie is op te vragen via opleiding.aventuremusicale@gmail.com of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

– Ondersteunen muziekdocenten bij muziekproeverij op scholen.
– Ondersteunen muziekdocenten bij blazersklassen.
– Opstellen bruikleenovereenkomsten.
– Ouders informeren over lestijden en -dagen, locatie, kosten lessen, bruikleen instrumenten, afwezigheid muziekdocenten, vorderingen van leerlingen, optredens etc.
– Nagaan wanneer scholen vakantie hebben en beschikbaarheid lesruimtes nagaan.
– Inplannen blazersklassen en muzieklessen met de muziekdocenten.

Meer informatie is op te vragen via opleiding.aventuremusicale@gmail.com of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Leden sponsorcommissie

Om de muziekvereniging meer financieel draagvlak te geven en meer toekomstbestendig is uitbreiding van de sponsorcommissie nodig. De taken van de sponsorcommissie zijn:

Leden sponsor-
commissie

Om de muziekvereniging meer financieel draagvlak te geven en meer toekomstbestendig is uitbreiding van de sponsorcommissie nodig. De taken van de sponsorcommissie zijn:

 

– Het werven van nieuwe sponsors en het beheren van bestaande sponsorrelaties.
– Het opstellen van contracten, factureren, het verzorgen van de sponsoruitingen en voeren van de debiteurenadministratie.
Het onderhouden van contact met de sponsors en informeren over de muzikale activiteiten.

– Het werven van nieuwe sponsors en het beheren van bestaande sponsorrelaties.
– Het opstellen van contracten, factureren, het verzorgen van de sponsoruitingen en voeren van de debiteurenadministratie.
Het onderhouden van contact met de sponsors en informeren over de muzikale activiteiten.

Interesse in een vacature?
Neem dan contact door ons te mailen of gebruik te maken van onderstaand formulier.

Vacature