L’ Aventure Musicale is een actieve vereniging met drie orkesten en een muziekopleiding. In 2012 gestart met een projectorkest en na tien jaar zijn we een avontuurlijke muziekvereniging geworden met zo’n honderd muzikanten. Ons bestuur bestaat op dit moment uit vier actieve bestuursleden. Dat is niet voldoende om onze vereniging actief te houden en toekomstbestendig te maken. Daarom zoeken we nieuwe bestuursleden. We zoeken een voorzitter en een penningmeester.

Voorzitter

De taken van de voorzitter zijn:

 • Leiden van de vereniging en vertegenwoordigen naar buiten. Je bent het representatieve gezicht van de vereniging.
 • Leiding geven aan het bestuur. Onder andere het beleidsplan van de vereniging uitvoeren, het coördineren van de verschillende taken binnen de vereniging en initiatieven nemen.
 • Voorbereiden van bestuurs- en ledenvergaderingen, zoals het opstellen van de agenda en het lezen van stukken. De bestuursvergaderingen vinden eenmaal per twee maanden plaats en de ledenvergadering vindt jaarlijks plaats.
 • Voorzitten van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Ervoor zorgen dat na de vergaderingen de genomen besluiten worden uitgevoerd.
 • Actief zoeken naar sponsors en onderhouden van contacten met de sponsors

 

Wat vragen we?

We vinden het wenselijk dat je regelmatig aanwezig bent bij repetities en concerten van de orkesten.  Je hebt binding met Tilburg. Leeftijd speelt geen rol, geslacht evenmin. Uiteraard hou je van muziek. Zelf muziek maken is een pré maar niet noodzakelijk. Je beschikt over voldoende tijd, gemiddeld 4 uur per week.

Penningmeester

De taken van de penningmeester zijn:

 • Opstellen jaarlijkse begroting en toelichten aan het bestuur. Je ziet erop toe dat de begroting wordt nageleefd.
 • Opstellen periodieke financiële rapportages en jaarrekening en toelichten aan het bestuur.
 • Opstellen projectbegroting in het kader van subsidieaanvragen. Na afloop van projecten opstellen financiële verantwoording.
 • Uitbetalen van zzp’ers en betalen facturen vereniging.
 • Facturen lesgelden en contributies en debiteurenbewaking.
 • Beheren van de kas en bewaken saldi bankrekeningen.

 

Wat vragen we?

We vinden het wenselijk dat je regelmatig aanwezig bent bij repetities en concerten van de orkesten.  Je hebt binding met Tilburg. Leeftijd speelt geen rol, geslacht evenmin. Uiteraard hou je van muziek. Zelf muziek maken is een pré maar niet noodzakelijk. Je beschikt over voldoende tijd, gemiddeld 4 uur per week.

Ondersteuning muziekopleiding

 • Ondersteunen muziekdocenten bij muziekproeverij op scholen.
 • Ondersteunen muziekdocenten bij blazersklassen.
 • Opstellen bruikleenovereenkomsten.
 • Ouders informeren over lestijden en -dagen, locatie, kosten lessen, bruikleen instrumenten, afwezigheid muziekdocenten, vorderingen van leerlingen, optredens etc.
 • Nagaan wanneer scholen vakantie hebben en beschikbaarheid lesruimtes nagaan.
 • Inplannen blazersklassen en muzieklessen met de muziekdocenten.

Meer informatie is op te vragen via opleiding.aventuremusicale@gmail.com of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Leden sponsorcommissie

Om de muziekvereniging meer financieel draagvlak te geven en meer toekomstbestendig is uitbreiding van de sponsorcommissie nodig. De taken van de sponsorcommissie zijn:

 • Het werven van nieuwe sponsors en het beheren van bestaande sponsorrelaties.
 • Het opstellen van contracten, factureren, het verzorgen van de sponsoruitingen en voeren van de debiteurenadministratie
 • Het onderhouden van contact met de sponsors en informeren over de muzikale activiteiten.

Interesse in een vacature?
Neem dan contact door ons te mailen of gebruik te maken van onderstaand formulier.

Vacature