Muziekvereniging L’ Aventure Musicale telt veel jeugdleden. In orkest L’ Aventure Noord, orkest L’ Aventure Reeshof en er spelen zelfs jongeren in projectorkest L’ Aventure Musicale.

Onze filosofie is dat ieder kind de gelegenheid moet krijgen om muziek te maken. Wij willen gelijke kansen creëren voor ieder kind.

Daarom proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Momenteel betalen kinderen geen contributie om in een orkest te spelen en krijgen, indien nodig, een instrument in bruikleen. Een blaasinstrument kost al snel 1.000 euro.

Wij willen deze regeling graag zo houden, daarom vragen we uw hulp om jeugdvriend van het orkest te worden. Dit kan vanaf € 10,- per jaar en elk hoger bedrag is welkom. U wordt middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten van muziekvereniging L’ Aventure Musicale.

Steunt u onze jeugd?

Meer weten over onze sponsoring? Klik hier.

LAventureMusicale Jeugdvriend